A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel

From Hurraki - könnyen érthető kommunikáció
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel (30.cikk): A fogyatékos embereknek joga van a kultúrához. Az országoknak biztosítaniuk kell a könnyen érthető, akadálymentes kulturális programokat. Ilyen program a színház és mozi. Így a fogyatékos emberek fejleszthetik a tudásukat. Minden fogyatékos ember kultúráját el kell fogadnia a társadalomnak. Forrás:https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700092.tv

A kultúrához a fogyatékos embernek is joga van. A kultúra az emberek, embercsoportok szokásait, hagyományait, értékeit jelenti. De jelent szórakozást, művelődést is. A fogyatékos embereknek is joguk van moziba, színházba, múzeumba, könyvtárba menni. Ezeket a helyeket hozzáférhetővé kell tenni. A sérült személyeknek van saját kultúrájuk is, ezt mindenkinek el kell ismerni. A jelnyelv a kultúrájuk része. A kultúrát pedig művelni kell. Forrás: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700092.tv